Pårørende støtte

Pårørende støtte

Frivillige i pårørendestøtte støtter de pårørende ved at skabe ro og tryghed i en hverdag præget af sygdom. De er sammen med den sygdomsramte, mens den pårørende trygt forlader hjemmet. Eller de hjælper med at skabe fællesskaber for pårørende, der har behov for at tale med andre i samme situation.

Den frivillige laver aktiviteter, der matcher de interesser og ressourcer, der er i det enkelte hjem. Det kan være højtlæsning, film, en tur i haven el.lign.

Pårørendestøtte foregår altid i samarbejde med eksisterende kommunale tilbud, eksempelvis hjemmeplejen.

Kontaktpersoner

Eva Kammersgård

Tlf. 8645 1463