Patientstøtte

Bliv Patientstøtte

Frivillige/patientstøtter fra Røde Kors besøger indlagte patienter i sengeafdelingerne og hjælper patienter med at finde rundt på Regionshospital Viborg.

Patientstøtternes besøg har til formål at støtte patienter/pårørende med snak, aktiv lytning, gåture og andet socialt.
Patientstøtterne deltager ikke i den professionelle pleje.

Det er dejligt og meget berigende at være patientstøtte.

Kontaktpersoner

Wendy Mogensen
Mail: wendyjane@mail.dk
Telefon: 24801654

Tove Vorre
Mail: tovevorre@hotmail.com
Telefon: 5149 2951

Kontakt os hvis du vil mere om patientsøttte