Q-net

Q-net

Q-net er Røde Kors´ frivillige tilbud om supplerende efterværn for voldsudsatte kvinder, som har brug for social og praktisk støtte. Den frivillige indsats skal fungere hånd i hånd med den fagligt baserede rådgivning og behandling, som bl.a. krisecentrene tilbyder.