Skoletjeneste

Skoletjeneste

- et tilbud til skolerne i Viborg og henvender sig især til 4-10 klasser. 

Et undervisningstilbud omkring humanitære emner

Som Røde Kors-klasse er man optaget af mulighederne for at arbejde med humanitære emner i løbet af skoleåret. Undervisningstilbuddet kan indarbejdes i klassens øvrige undervisning og er målrettet folkeskolens krav og bekendtgørelser (Fælles Mål).

I vælger selv, hvordan klassen vil arbejde med humanitære emner og hvor langt forløbet skal være. Forløbet kan strække sig over få dage eller integreres i den almindelige undervisning over hele året. Det kan for eksempel være i fagene dansk, engelsk, natur og teknik, eller historie. Som Røde Kors-klasse indgår man en aftale med en repræsentant fra Røde Kors om at samarbejde i løbet af et skoleår.

I løbet af året kan I blandt andet få støtte af Røde Kors-klasse repræsentanten til:

  • formidling af kontakt til foredragsholdere (fx tidligere Røde Kors-hjælpearbejder)
  • formidling af kontakt til Røde Kors’ aktiviteter i nærområdet (fx genbrugsbutik, nørklegrupper, førstehjælp eller besøgstjeneste)
  • besøg i klassen ved projektets begyndelse, undervejs og afslutning med uddeling af diplomer til eleverne i klassen.

En gang i kvartalet modtager klassen også et nyhedsbrev fra Dansk Røde Kors’ skoletjeneste.

 

Kontaktpersoner

Niels Peter Carlsen
Mail: nielspcarlsen@gmail.com
Telefon: 8663 8348/4028 1045

Lizzi Liniger
Mail: lizziliniger@hotmail.com
Telefon: 2028 1586

Kontakt os hvis du vil vide mere om Røde Kors klasser